Parochie Maria ten Hemelopneming

BEEK – UBBERGEN – OOIJ – PERSINGEN – ERLECOM – LEUTH – KEKERDOM – MILLINGEN AAN DE RIJN


Wij nemen bij het overlijden van een familielid of naaste contact op met de parochie als u wilt dat de pastoor of de parochie een rol speelt in het afscheid. 

De gang van zaken is dan als volgt: de pastoor maakt een afspraak en komt op bezoek om de viering voor te bereiden. Voor de avondwake komt iemand van de Werkgroep Avondwake op bezoek. 

 

Bij het overlijden van een dierbare mogen we het afscheid ervaren als het ‘loslaten’, het ‘uit handen geven’ én als het neerleggen van de dierbare ‘in de grote hand van de Liefde’, ‘in de grote hand van God’. De uitvaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te verzachten, het verdriet met elkaar te delen en de dierbare te begeleiden naar zijn of haar nieuwe toekomst.

 

De uitvaart kan in de vorm van een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst. U kunt het boekje van de parochie gebruiken of samen met de pastoor een eigen boekje maken. In principe zingt het parochie-koor: het is immers een kerkelijk afscheid. Met de koren is afgesproken dat er wel een enkele lievelings-CD van de overledene of de familie gedraaid mag worden.

 

deze tekst heb ik overgenomen van de site van de parochie Hier Links ziet u wat foto,s van de mooie katholieke begraafplaats te Millingen  


Wij verzorgen de uitvaart in Millingen aan de Rijn, Leuth, Ooi, Kekerdom, Erlecom, Berg en Dal, Beek, Ubbergen, Lent, afscheidshuis, uitvaartcentrum, crematie, begrafenis, goedkope uitvaart, 

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers                                                                              Afscheidshuis de Vossengraaf

Crumpsestraat 8, 6566 CV.  Millingen aan de Rijn                                                           Vossengraaf 1, Millingen aan de Rijn

gemeente Berg en Dal                                                                                                         gemeente Berg en Dal 

06 34045001        0481 358663

meijerentenhove@kpnmail.nl